Agrippa - Roms starka man

5 500 kr

Agrippa (63-12 f.Kr)

As präglad under Caligula (37-41 e.Kr.) till minne av sin farfar. Ett tilltalande exemplar av en av Roms starka män, Augustus högra hand och tilltänkt som efterträdare, gift med Augustus dotter, Julia den äldre. På frånsidan avbildas havsguden Neptunus med sin treudd som en hyllning till Agrippas helt avgörande insatser i inbördeskrigen, dels mot Sextus Pompejus som kontrollerade Sicilien och Sardinien och använde sin starka flotta för att blockera Roms spannmålsleveranser och störa handelsrutter. Tack vare Agrippas genialitet lyckades man besegra Sextus i flera sjöslag, dels vid Naulochus 38 f.Kr. och dels det avgörande sista slaget vid Mylae år 36 f.Kr. då Sextus fördrevs till Grekland och Mindre Asien där han år 35 f.Kr. slutligen nedgjordes och avrättades. I inbördeskriget mot Markus Antonius spelade Agrippa en helt avgörande roll med sin strategi att klippa av Markus Antonius försörjningslinjer och sedan slutligen besegra alliansen Antonius och Kleopatra i sjöslaget vid Actium 31 f.Kr.

Ett historiskt signifikant mynt. Caligula och hans familj, som hade behandlats synnerligen styvmoderligt av Tiberius, lät hylla sina familjemedlemmar i en serie så kallade "familjemynt" dels för att återupprätta deras ära men inte minst för att legitimera sin egen ställning som nybliven kejsare utan egna militära eller politiska meriter.

Kvalitet 1+/01, brons 10.43g, 29mm, RIC I:58.


Åtsida
Agrippas vänstervända lagerkrönta bild. I omskriften: "M AGRIPPA L F COS III".


Frånsida
Neptunus stående med treudd och delif i händerna. SC i fälten (Senatus Consulto) vilket kan tolkas som: präglad under senatens auktoritet