Balbinus - Fides Mutua Duorum Augustorum - Mördad efter endast tre månader vid makten - En sällsynt nyckelkejsare för din samling

9 500 kr

BALBINUS (AD 238)
Vacker Antoninianus med en hel del kvarvarande präglingsglans. 4.17g, 22mm, kvalitet 1+/01+


Åtsida
Balbinus högervända strålkroneprydda bröstbild. I omskriften: "IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG" (Imperator Caesar Decimus Caelius Balbinus Augustus)


Frånsida
Två händer som hälsar på varandra. I omskriften: "FIDES MVTVA AVGG" (Fides Mutua Duorum Augustorum) som översatt lyder: "De två kejsarnas (Augusternas) ömsesidiga lojalitet"


Bakgrunden till myntutgåvan
Myntutgåvan av kejsare Balbinus år 238 e.Kr., präglades under en turbulent period i Romarriket. För att förstå myntets symbolik och dess historiska kontext behöver vi blicka tillbaka på de händelser som ledde fram till Balbinus korta tid på tronen.

Det Romerska riket i kris:
Under 200-talet e.Kr. genomgick Romarriket en period av politisk instabilitet och militär oro. Kejsare mördades i snabba successioner, ofta av sina egna trupper, och imperiet hotades av invasioner från barbariska stammar. I detta kaotiska klimat kom Balbinus till makten.

Balbinus och Pupienus:
År 238 e.Kr. mördades kejsare Maximinus Thrax av sina soldater. Senaten valde då två nya kejsare: den äldre Pupienus Maximus och den yngre Balbinus. Denna ovanliga dubbelmonarki var ett försök att stabilisera riket och dela ansvaret för att möta de hot som omgav det.

Fides Mutua Duorum Augustorum:
Myntutgåvan med inskriften "Fides Mutua Duorum Augustorum" ("De två kejsarnas ömsesidiga lojalitet") var avsedd att symbolisera enigheten och samarbetet mellan de två nya kejsarna. Den avbildade bilden av två händer som hälsar på varandra var en kraftfull visuell representation av denna allians.

En kortvarig allians:
Trots de goda intentionerna var Balbinus och Pupienus tid på tronen kortvarig. Bara några månader efter att de tillträdde makten mördades de båda av sina egna soldater.

Myntutgåvan som en historisk relikvie:
Även om Balbinus och Pupienus tid på tronen var kortvarig, har deras myntutgåva bevarats som ett fascinerande tidsdokument från en turbulent period i Romarriket. Den vackra Antoninianusen, med sin bevarade präglingsglans, ger oss en glimt av de symboler och budskap som användes för att legitimera och stärka kejsarmakten under en tid av stor oro.