Bysantinska riket, Constans II 641-668 e.Kr, Guldsolidus - OCIRKULERAT EXEMPLAR

6 500 kr

Bysantinska riket, Constans II 641-668 e.Kr, Guldsolidus - OCIRKULERAT EXEMPLAR
Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med full stämpleglans.  På åtsidan krönt framvänd bild av Constans samt omskriften "DN CONSTANTINVS PP AVG". På frånsidan kors på tre trappsteg samt omskriften "VICTORIA AVGGB", där sista bokstaven "B" avser 2:a myntkontoret.  Längst ner myntortsangivelsen "CONOBS" = Constantinopel.  Frånsidan obetydlig svag utprägling. Kvalitet 01/0, jfr Sear 940, ca 4.35g, 20mm.