Bysantinska Riket, Constantine IV Pogonatus, med Heraclius & Tiberius, 668-685 e.Kr. Solidus i guld - VACKERT EXEMPLAR

6 500 kr

Bysantinska Riket, Constantine IV Pogonatus, med Heraclius & Tiberius, 668-685 e.Kr.
Solidus i GULD - Ett vackert tekniskt ocirkulerat guldmynt, nästan fullt utpräglat med endast obetydliga kontaktmärken. Full stämpelglans i fälten. Ett magnifikt mynt från denna svårare regent. Präglad i Konstantinopel 674-681 e.Kr, Guld, 19 mm, 4.32 g, Kvalitet 01/0 - MINT CONDITION


ÅTSIDA
Constanine IV:s framvända byst bärande harnesk, spjut och hjälm med diadem samt omskriften "d N CONST-AN?S PP"


FRÅNSIDA
Medkejsarna Heraclius och Tiberius stående på var sida om kors på tre trappsteg samt omskriften "VICTOA AVÇ B". Längst ned myntorten angiven "CONOB"