Claudius 41-54 e.Kr - Ett underbart exemplar i hög relief

15 950 kr

Claudius 41-54 e.Kr
As präglad i Rom 50-54 e.Kr. Ett underbart exemplar i hög relief. Kvalitet ca 01, 11.96g, 28mm, RIC 113


Åtsida
Claudius vänstervända bild samt omskriften: "TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TRP IMP PP"


Frånsida
Liberalitas stående samt omskriften: "LIBERTAS AVGVSTA" och i fälten bokstäverna "S C"