Domitianus 81-96 e.Kr - Cistofor präglad i okänd myntort, troligen i Efesos eller Rom och avsedd för cirkulation i Mindre Asien

7 500 kr

Domitianus 81-96 e.Kr
Cistofor präglad i okänd myntort, troligen i Efesos eller Rom och avsedd för cirkulation i Mindre Asien. Präglad ca 95 e.Kr. På åtsidan Domitianus högervända lagerkrönta bild samt omskriften: "IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XIIII IMP XXII". På frånsidan den romerska legionens örn mellan två standarder samt omskriften: "COS XVII CENS P P P". RPC II 873 (uncertain mint in Asia Minor); RIC II.1 851 (Rome). 9.97g, 27mm. Kvalitet 1/1+, på åtsidan ett litet testmärke, mycket sällsynt.