Domitianus 81-96 e.Kr, Dupondius (som Caesar 73-74 e.Kr) - Sällsynt och tilltalande

3 950 kr

Domitianus 81-96 e.Kr
Dupondius (som Caesar 73-74 e.Kr) - Sällsynt och tilltalande exemplar med härlig grönaktig ton. På åtsidan Domitianus högervända lagerkrönta bild samt omskriften: "CAESAR AVG F DOMITIAN COS II". På frånsidan Felicitas stående hållande caduceus och ymnighetshorn samt omskriften: "FELICITAS PVBLICA",  S-C i fälten. RIC II.1 658 (Vespasian). 13.00g, 27mm, Kvalitet god 1++