Elagabalus 218-222 e.Kr - Denar - Ett underbart ocirkulerat exemplar med detaljerad bild i hög relief

3 500 kr

Elagabalus 218-222 e.Kr
Denar - Ett underbart ocirkulerat exemplar med detaljerad bild i hög relief och full präglingsglans i hög lyster. Silver, 3.45g, 19mm, kvalitet 01/0. RIC 88. En gammal bläckmärkning från en äldre samling på frånsidan.


Åtsida
Kejsarens högervända, lagerkransade bild. I omskriften: "IMP ANTONINVS PIVS AVG"


Frånsida
Elagabalus står framvänd, med huvudet vänt åt vänster, hållande en patera i sin högra hand och en klubba i sin vänstra; till vänster, altare med liggande tjur bakom; i fältet till vänster, stjärna. I omskriften: "INVICTVS SACERDOS AVG". Den latinska omskriften kan tolkas som: "Oövervinnerlig prästkejsare"


Kejsar Elagabalus, även känd som Heliogabalus. Han är känd för att ha försökt införa en ny religiös kult till Rom, centrerad kring Solen, som han själv trodde sig vara en präst för (INVICTVS SACERDOS AVG). Kulten kretsade kring dyrkan av den syriska solguden Elagabal (därifrån hans namn), och Elagabalus försökte göra den till Roms huvudreligion genom att placera solgudens tempel bredvid Capitolium, Roms religiösa epicentrum. Hans försök att förändra Roms religiösa landskap mötte dock starkt motstånd från både befolkningen och den romerska eliten. Trots att hans styre var kortlivat, har Elagabalus och hans kult lämnat ett varaktigt avtryck i historien.