FENICIEN, Marathos. 165-151 f.Kr. Brons 17mm

995 kr

FENICIEN, Marathos. 165-151 f.Kr.
Brons (17mm, 2.93 g, 1h). På åtsidan, tornprydd och draperad byst av Tyche åt höger; [palmkvist över axeln]. På frånsidan, Marathos står åt vänster, vänster arm lutad mot kolumnen och håller aphlaston i höger hand; otydligt feniciskt datum till vänster. Mörkgrön patina, kantspricka, kvalitet cirka 1+. Ex Roma Numismatics 2023. E-Sale 108


Phoenicia, Marathos Æ 17mm. Circa 165-151 BC. Head of Tyche to right, wearing mural crown; border of pellets / Marathos standing to left, leaning on short column, holding aphlaston; Phoenician text in fields. HGC 10, 202; DCA 833. Ex Classical Numismatic Group, Electronic Auction 487, 10 March 2021, lot 216.