Ionien, Kolophon cirka 50-30 f.Kr avbildande en av historiens första författare Homeros

995 kr

Ionien, Kolophon cirka 50-30 f.Kr avbildande en av historiens första författare Homeros
Brons 19mm, 6.73g. På åtsidan avbildas den grekiska författaren, Homeros, som skrivit Illiaden och Odyssen på 700-talet f.Kr och som i Illiaden beskriver det Trojanska kriget. I fältet framför Homeros, magistratens (myntmästarens) namn i grekiska bokstäver: "APOLLAS". På frånsidan Apollo gående med en kitara (lyra) under ena armen, med stadens namn utskrivet med grekiska bokstäver i fältet bakom Apollo: "KOLOPHNIA". Kvalitet 1/1+. Ex Roma Numismatics 2023, E-Sale 108.


Ionia, Kolophon Æ 19mm. Magistrate, Apollas. Circa 50-30 BC. AΠΟΛΛA[Σ] vertically downwards left of Homer seated to left / [Κ]ΟΛΟΦΩΝΙ[Α?] vertically downwards left of Apollo Musagetes walking to right holding kithara and plectrum. SNG Copenhagen 186-187.