Kilikien, Tarsos, Brons 21mm, präglad efter 164 f.Kr.

995 kr

Kilikien, Tarsos, Brons 21mm, präglad efter 164 f.Kr.
På åtsidan, gudinnan Tykes tornprydda huvud vänt åt höger. På frånsidan, stadens namn utskrivet med greksika bokstäver: "TARSON". Sandan står till höger på ett hornat, bevingat djur, inom en pyramidal monument krönt av en örn; två monogram till vänster. kvalitet cirka 1+, 7.89g. Ex. Roma Numismatics 2023, E-Sale 108.Cilicia, Tarsos Æ 21mm. After 164 BC. Draped, veiled and turreted bust of Tyche to right / TAPΣEΩN, Sandan standing to right on horned, winged animal, within a pyramidal monument surmounted by an eagle; two monograms to left. SNG BnF 1307-38 var. (monograms); SNG Levante 933-7 var. (same). Ex Classical Numismatic Group, Electronic Auction 494, 23 June 2021, lot 220.