Konstantin den store som Caesar, Treveri 303-305 e.Kr. Skarp och silvrig Follis från Raucebyskatten

1 950 kr

Konstantin den store som Caesar, Treveri 303-305 e.Kr.
Skarp och silvrig Follis från Raucebyskatten funnen i juli 2017. På åtsidan Konstantines högervända lagerkrönta bild samt omskriften: "CONSTANTIVS NOB C". På frånsidan Genius stående hållande lagerkrans och ymnighetshorn samt omskriften: "GENIO POPVLI ROMANI", S-C i fälten och myntortsangivelse i avskärningen: "PTR". RIC VI 602a. 8.88g, 27mm. Kvalitet 01. Ex. Raucebyskatten juli 2017. Inlämnad till myndigheterna för registrering och senare återlämnad till fyndägarna. PAS ID: LIN-F6D516. BM Ref: 2017 T649.