Konstantius I 305-306 e.Kr - Vacker Follis med skarpt porträtt och silvrig yta

1 750 kr

Konstantius I 305-306 e.Kr - Vacker Follis med skarpt porträtt och silvrig yta
Kvalitet 01, något ojämn plants, 9.8g, 28mm, kvalitet 01


Åtsida
Kejsarens högervända bild, i omskriften: "IMP CONSTANTIVS PF AVG"


Frånsida
Kartago stående, hållande frukter i båda händerna, i omskriften: "SALVIS AVGG ET CAESS FEL KART"