Maximianus 286-310 e.Kr - Follis med underbar silverlyster

1 750 kr

Maximianus 286-310 e.Kr
En Follis med underbar silverlyster, präglad i Antiochia. 10.94g, 26mm, kvalitet 01, obetydlig ärg på halsen.


Åtsida
Kejsarens lagerkrönta högervända bild. I omskriften: "IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG" som utskrivet lyder: "Imperator Cæsar Marcus Aurelius Maximianus Pius Felix Augustus" och översatt till svenska: "Kejsare Caesar Marcus Aurelius Maximianus From Lyckosam Augustus"


Frånsida
Genius (den romerska själen förkroppsligad, står till vänster, naken men med en chlamys över vänster axel, modius på huvudet, håller en patera i höger hand från vilken dryck flödar, och ett ymnighetshorn i vänster hand. I avskärningen förkortningen för myntorten. I fälten S=Secundo (andra myntverkstaden). I omskriften texten: "GENIO POPVLI ROMANI" som kan översättas ungefär: "Det romerska folkets skäl".