Nero 54-68 As med Janustemplet

2 200 kr

Nero 54-68
As. På åtsidan Neros högervända lagerkrönta bild och på frånsidan Janustemplet.En intressant mynttyp där man firade fred i riket genom att hålla dörrarna till templet stängda. Kvalitet 1)(1/1+, 10.07g, 27mm