Pamfylien, Aspendos, Stater ca 465-430 f.Kr

4 500 kr

Pamfylien, Aspendos, Stater ca 465-430 f.Kr
På åtsidan krigare gående åt höger med spjut och sköld i händerna. På frånsidan entriskles bestående av människoben. CNG E-458, 148  10.68g, 20mm. Kvalitet 1/1+