Persiska Riket Artaxerxes I-Darius III (ca 450-330 f.Kr) - En vacker gulddaric med fin lyster

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Under 500-talet f.Kr. utökade det persiska riket sitt territorium i Mindre Asien genom att erövra olika mindre kungadömen. År 546 f.Kr. erövrade kungen Kyros II det lydiska kungadömet, som var en av de mest kraftfulla staterna i regionen. Erövringen av Lydien gav perserna kontroll över viktiga handelsvägar och rika naturresurser. Perserna stärkte sin kontroll över regionen genom att upprätta en administrativ huvudstad i Sardis och genom att utnämna en guvernör för att övervaka provinsen. Perserna införde också sitt myntsystem och gjorde det till det enda lagliga betalningsmedlet i Lydien. Lydien blev en viktig del av det persiska riket och bidrog till dess fortsatta expansion i Mindre Asien.


Perserna fortsatte sin expansion mot Grekland som vid den här tiden i huvudsak kontrollerades av Aten och Sparta. Det första angreppet slogs tillbaka när perserna under ledning av Darius I försökte landstiga vid Marathon år 490 f.Kr. Tio år senare återkom perserna med en enorm här under ledning av Xerxes I och trängde in i Grekland norrifrån via passet vid Termopyle. 


En mindre grekisk armé under ledning av kung Leonidas I av Sparta och 300 tappra spartanska krigare lyckades hålla tillbaka perserna i tre dagar, men blev slutligen omringade och besegrade. Trots nederlaget blev slaget en symbol för mod och motståndskraft för grekerna och används än idag som inspiration i en kamp mot en övermäktig fiende. Därefter marscherade perserna till Aten och brände staden.

Men strax därefter lyckades den Atenska flottan lura in den Persiska i det trånga sundet vid Salamis där de blev tillintetgjorda, vilket ledde till att perserna retirerade från Grekland. Kriget nådde sitt slut då den Persiska armen slutligen besegrades vid 479 f.Kr. vid Plataiai.


Den grekiska ärkefienden fick slutligen bita i gräset ca 150 år senare då Alexander den store i ett omfattande fälttåg besegrade de persiska armeerna och erövrade allt land ända bort till Indien. 


Persiska Riket  Artaxerxes I-Darius III (ca 450-330 f.Kr) - En vacker gulddaric med fin lyster
Den här utbjudna gulddaricen är präglad med ett närmast oförändrat utseende under hela den här ovan beskrivna tumultartade perioden som slutligen tar sitt slut i och med Darius III död. Ett historiskt signifikant objket, ett typmynt för antik historia och som sådant ett måste för varje samlare av antik historia. På åtsidan avbildas skäggprydd, knäböjande bågskytt med spjut i ena hande och pilbåge i den andra. På frånsidan syns endast punsens incusa avprägling. Guld, 8.36g, 19mm, kvalitet 1+/01 med fin lyster.