Romerska republiken, Oktavianus, Silverdenar 42 f.Kr - LÄCKERT PORTRÄTT - RR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Romerska republiken - Oktavianus, Denar 42 f.Kr - LÄCKERT PORTRÄTT - RR
Denar med Oktavianus porträtt präglad i Rom under myntmästare L Livineis Regulus år 42 f.Kr. Frånsidan med central svag utprägling. I övrigt ett mycket tilltalande mynt med guldskimrande stämpelglans. Det här utbjudna exemplaret är det bästa vi hittat i vår inventering av marknaden. De få exemplar vi hittat är regelmässigt ordentligt slitna. MYCKET SÄLLSYNT. XR. Kvalitet ca 01. Livineia 4 and Julia 82; C. 443; Sear Imperators 157; RBW 1731; Crawford 494/25. 3.39g, 18mm

ÅTSIDA
Ett kraftfullt porträtt av den unge Oktavianus, väl utpräglat med full detaljrikedom samt omskriften "C•CAESAR III•VIR•R•P•C•"

FRÅNSIDA
Segergudinnan stående samt omskriften "L•LIVINEIVS REGVLVS"

L Livineius Regulus är en av fyra myntmästare som tillsätts år 42 f.Kr av dåvarande Triumvirat bestående av Oktavianus, Markus Antonius och Lepidus. De flesta mynt som präglas och finns bevarade är med med myntmästare och Praetor L Livineius Regulus porträtt och namn.

ROMAN REPUBLIC
Octavian AR Denarius struck by moneyer L. Livineius Regulus. Rome, 42 BC. C•CAESAR III•VIR•R•P•C•, head of Octavian with light beard to right / L•LIVINEIVS REGVLVS, Victory standing right, holding palm branch over left shoulder and wreath in right hand. Livineia 4 and Julia 82; C. 443; Sear Imperators 157; RBW 1731; Crawford 494/25. 3.39g, 18mm, 11h. Central weak strike on reverse, otherwise a very attractive coin and lustrous. RARE. Extremely Fine.


HISTORICAL CONTEXT
The monetary quattuorvirate for 42 BC (L. Livineius Regulus, P. Clodius, L. Mussidius Longus, and C. Vibius Varus) was appointed by the newly constituted triumviral government of Antony, Octavian and Lepidus. Its activities were extensive and remarkable. For the first time in the history of the republican coinage the moneyers were called upon to oversee the regular production of gold coins. Although many of these aurei were issued in the names of the three Triumvirs, with their portraits, a few bore the personal types of the moneyers and the Caesarian regime.

Denarii were also struck with personal types, and these greatly outnumbered the triumviral varieties which were issued in honour of Antony, Octavian, and the late dictator. Lepidus was pointedly ignored in the silver series.  

Although history records nothing of the moneyer Lucius Livineius Regulus his coinage is of considerable interest and provides tantalizing glimpses of his family history which go some way to establishing his identity.