Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster
En fantastiskt välbevarad tetradrachm präglad i den romerska provinsen Seleucis and Pieria år 246 e.Kr. Myntet är tekniskt ocirkulerad med skarpa detaljer och obetydlig fyndbeläggning. Åtsidan avbildar kejsarens lagerkrönta porträtt med omskriften på grekiska, "AYTOK K M IOYΛ ΦIΛIΠΠOY CEB," Frånsidan en stående örn med utsträckta vingar, SC i fälten. Kvalitet god 01-01/0. 12.39g, 26mm


Philip I BI Tetradrachm of Antioch, Seleucis and Pieria. AD 246. AYTOK K M IOYΛ ΦIΛIΠΠOY CEB, laureate, draped and cuirassed bust right, seen from behind / ΔHMAPX ΕΞ OVCIAC, eagle standing facing with wings spread, head left, holding wreath in beak; S-C below wings, MON VRB in exergue. RPC Online Unassigned ID 29000; McAlee 899; Prieur 304. 12.39g, 26mm, 12h. Good Extremely Fine; minor deposits, beautiful cabinet tone with golden lustre.