Romerska riket, Philip II som Caesar 247 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster

2 950 kr

Romerska riket, Philip II som Caesar 247 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster
En välbevarad tetradrachm präglad i den romerska provinsen Seleucis and Pieria år 247 e.Kr. Myntet är tekniskt ocirkulerad med skarpa detaljer. Åtsidan avbildar tronföljarens porträtt med omskriften på grekiska, "MAP IOVΛI ΦIΛIΠΠOC KЄCЄB,". Frånsidan en stående örn med utsträckta vingar, I omskriften "ΔHMAPX ЄΞOVCIAC YΠATOΓ", längst ned ANTIOXIA SC . 12.46g, 26mm. Kvalitet 01