Romerska riket. Tiberius 14-37 e.Kr. As med härligt porträtt i hög relief

3 750 kr

Romerska riket. Tiberius 14-37 e.Kr.
As med härligt porträtt i hög relief, präglad i Rom 21-22 e.Kr.. Kvalitet 1+, lätt icket störande ytkorrosion. Ett historiskt mycket intressant mynt, koppar, 11.27g, 29mm, RIC I-44; BMCRE-91.


Åtsida
Kejsarens vänstervända bild. I omskriften: "TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII" som är förkortning av: "Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, Imperator Octavus" och översatt till svenska: "Tiberius Caesar, son till den gudomlige Augustus, kejsare (Augustus), högste befälhavare (Imperator) för åttonde gången".


Frånsida
I centrum ett stort SC (Senatus Consulto=Med senatens tillstånd) och i omskriften: "PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XXIIII" som är förkortning av: "Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate Vicesima Quarta och översatt till svenska: "Överstepräst, innehavare av tribunkalisk makt för 24:e gången"