Romerska riket, Trajanus 98-117 e.Kr - Sestertie i vacker kvalitet

7 500 kr

Romerska riket, Trajanus 98-117 e.Kr
Sestertie präglad i Rom 104/105-107 e.Kr i mycket välbevarat skick med skarpa detaljer och fina fält. På åtsidan kejsarens lagerkrönta högervända bild samt omskriften: "IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P". På frånsidan Pax stående vänd åt vänster med palmkvist i ena handen och i den andra ymnighetshorn. I omskriften: "S P Q R OPTIMO PRINCIPI" och i fälten SC. Vid vänstra foten ses en liten byst av Dacia. 22.32g, 33mm,  C: 407 MIR: 200c RIC II: 503. Kvalitet 1+/01