Trakien, Byzantion, Brons 27mm 300-talet f.Kr - Ett mycket vackert exemplar

1 950 kr

Trakien, Byzantion, Brons 27mm 300-talet f.Kr
Ett mycket vackert skarpskuret exemplar. Myntet präglad i alliansen med Kalchedon. På åtsidan den beslöjade bilden av Demeter. På frånsidan tronar Poseidon hållande aphlaston och treudd, i fälten texterna ΒΥΞΑN respektive ΚΑΛΧΑ, samt ett monogram under armen. SNG BM Black Sea 83 var. (legends); HGC 3.2, 1428. 9.94g, 27mm, kvalitet 01