Trebonianus Gallus 251-253 e.Kr. Antiokia Tetradrachm

2 500 kr

Trebonianus Gallus 251-253 e.Kr - Antiokia, Seleukis och Piera
Tilltalande tetradrachm med viss lyster. På åtsidan kejsarens högervända lagerkrönta bild. På frånsidan en stående örn. Prieur 658. 10.35g, 26mm, kvalitet 1+/01