Vespasianus 69-79 e.Kr - Denar PONTIF MAXIM

1 750 kr

Vespasianus 69-79 e.Kr - Denar
Kvalitet 1+, härligt porträtt, silver, 3.46g, 19mm


Åtsida
Kejsarens högervända lagerkrönta bild. I omskriften: "IMP CAES VESP AVG CEN" som översatt lyder: "Överste befälhavare (Imperator) Caesar Vespasian, kejsare (Augustus), censor."


Frånsida
Kejsaren tronande, vänd åt höger. I omskriften: "PONTIF MAXIM" som översatt lyder: "Överstepräst".