Medaljer och konstnärer - En annorlunda bok - 414 sidor - Färg - A4 - Inbunde - Nominerad till bästa numismatiska bok i världen av IAPN!

650 kr

Boken beskriver Carl Eldh, Eric Grate, Bror Hjorth, Carl Milles och Bruno Liljefors hela medaljutgivning, deras medaljkonst och omständigheterna kring själva utgivningen och användandet av medaljerna. För första gången någonsin ges en sammanhållen bild över dessa konstnärer. Systematiskt har varje konstnärs medaljproduktion dokumenterats, där Riksarkivet och Kungliga biblioteket med dess tidningsarkiv tillfört betydelsefull och för vår nutid delvis tidigare helt okänd kunskap. Många tidigare frågetecken och oklarheter är nu äntligen utredda och klarlagda. Biografier, samtidsskildringar, läckra illustrationer och mängder med förstoringar och detaljbilder fyller boken från pärm till pärm. Boken är givetvis trespråkig (svenska, tyska, engelska), helt i färg, A4, 421 sidor.