Sveriges kungliga medaljer Gustav Vasa-Karl XV i två delar - Förbeställ nu med en extra bok på köpet, värde 650:- - Leverans i början av april

995 kr

FÖRBESTÄLL NU - Leverans i början av april

Samtliga beställningar, och betalningar, som inkommer under mars månad erhåller ett exemplar av min föregående bok: "Medaljer och konstnärer" till ett värde av 650:- i köpet.


Äntligen efter 150 års väntan!
Det första verket över Sveriges kungliga medaljer författades av Bror Emil Hildebrand och utkom i två volymer 1874 och 1875. Nu, för första gången någonsin finns en uppföljare, uppställd efter Hildebrand, men kraftigt utvidgad med många nya tillägg. Precis som Hildebrand i två volymer (totalt ca 1400 sidor). Flera helt nya register har introducerats; register över samtliga förekommande gravörer, register över omskrifter med översättningar av latinet, register över grafiska element och ligaturer. Fullt illustrerad i färg, med många detaljförstoringar. För att belysa sällsyntheten har jag genomfört en omfattande inventering som tagit sin början i de större samlingarnas försäljningar från andra halvan av 1800-talet, men givetvis omfattar inventeringen även de flesta moderna försäljningar fram till idag. Även här presenteras för första gången en sammanhållen beskrivning av medaljernas sällsynthet, vilket ackompanjeras av tentativa värderingspriser och raritetsbeteckningar. En egen löpnumrering har införts där givetvis konkordans till Hildebrand och andra specialverk inom medaljområdet ges.