Drottning Kristinas kröning 1650 - Guldmedalj i 6½ dukaters vikt - 2 exemplar i privat ägo - XR - av Erich Parise

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Drottning Kristinas kröning 1650 - Guldmedalj i 6½ dukaters vikt - 2 exemplar i privat ägo - XR - av Erich Parise

En kunglig gåva. Guldmedaljer var avsedda att utdelas till kungligheter eller andra högt uppsatta adliga personer. Guldmedaljerna präglades normalt i extremt små upplagor där endast några enstaka överlevt till våra dagar. Av den här utbjudna guldmedaljen existerar ytterligare ett exemplar i privat ägo, nämligen friherre Bondes exemplar som dock var i ett något sämra slitagemässigt skick (UN 2008:3:301). Detta exemplar härstammar från B. Ahlström mynthandels 1999, auktion nr 60, objektnummer 857, då en fin samling guldmedaljer auktionerades ut. Guldmedaljerna är regelmässigt präglade i dukatvikter för att även kunna fungera som betalningsmedel, denna medalj är präglad i en vikt av 22.55 gram, vilket motsvarar 6½ dukater. Guld, 22.55g, 31mm, Hildebrand 40, kvalitet ca 1+/01, mindre märken. En extremt sällsynt historisk klenod,  en vacker guldmedalj ur mitt exklusiva guldkabinett!


Åtsida
Drottningens vänstervända lagerkrönta bild samt omskriften: "CHRISTINA REGINA"


Frånsida
Guds arm som sticker fram ur det himmelska molnet och överlämnar kronan till drottningen och i omskriften:  "AVITAM ET AVCTAM", som översatt lyder: "Fäderneärvd och utökad"


Om de svenska kungliga guldmedaljerna
De svenska kungliga guldmedaljerna var präglade på uppdrag av konungen och avsedda som gåvor till andra kungligheter. Upplagorna för dessa exklusiva guldgåvor var från början mycket små, troligtvis endast någon handfull präglades. Den absoluta majoriteten av de en gång präglade guldmedaljerna har, på grund av sitt höga metallvärde, sedan länge smälts ned och försvunnit. Endast ett ytterst litet fåtal guldmedaljer har överlevt till våra dagar. Därför är samlandet av svenska kungliga guldmedaljer det mest prestigefyllda och svårtillgängliga samlarområdet, där guldmedaljer mycket sällan bjuds ut på marknaden. Det krävs därför tålamod, resurser och långsiktighet för att samla på svenska kungliga guldmedaljer. Är du intresserad av att lägga grunden till en sådan exklusiv samling? Kontakta mig för en diskussion om dina samlarambitioner – givetvis helt utan förpliktelser.


Jag erbjuder även individuella betalningslösningar med upp till 24-månaders räntefria köp. Kontakta mig för finansiella diskussioner.
x