Oskar I:s och Josephinas kröning den 28 september 1844 av Ludvig Persson Lundgren

2 750 kr

Oskar I:s och Josephinas kröning i Stockholms Storkyrka den 28 september 1844
En pampig kröningsmedalj med det krönta konungaparet. Brons, 93.6g, 58mm, graverad av Ludvig Persson Lundgren (1848). SKM 12c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), HK 10. Kvalitet 01.


Åtsida
Oskar och Josephinas högervända krönta bröstbilder, iklädda hermelinsmantlar. Kungen bär dessutom de fyra ordenskedjorna, nedanför bilderna: "QVARNSTRÖM DIR. P. LUNDGREN F.". I omskriften: "OSCAR I ET JOSEPHINA SVEC. NORVEG. GOTH. VAND. REX ET REGINA.".


Frånsida
Sanningen och Rättvisan avbildade. Den första till hälften naken, sittande med en spegel i högra handen, den senare i en antik dräkt stående med sin våg i vänstra handen, räcker varandra händerna över ett altare, på vilket den kungliga kronan och spiran ligger. Vid Rättvisans fot vilar det svenska lejonet med tassen på den trekrönta globen. Text ovanför: "TALIBUS AUSPICIIS REGNA INCEPTA." och text på tre rader i avskärningen: "IN MEMOR. FESTI CORONAT. HOLMIAE / DIE XXVIII SEPT. MDCCCXLIV. / ORDD. REGNI SVEC. F.F.". Den latinska texten kan översättas ungefär till: "Med sådana goda omen har regeringen påbörjats." och "Till minne av kröningsfesten i Stockholm den 28:e september 1844 och "Sveriges rikes ständer".