Karl XI - Sveriges ära och lycka återställd 1679-80 av Arvid Karlsteen

19 500 kr

Karl XI - Sveriges ära och lycka återställd 1679-80 av Arvid Karlsteen
Ett mycket vackert, tekniskat ocirkulerat exemplar, mend full guldskimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. En stor och pampig medalj utgiven som ett minnestecken över återhämtningen efter de blodiga krigen och freden med Danmark samt giftermåler med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Medaljen som utgavs 1702 ska ses som ett tecken på den nya stabiliteten som konungen ville propagera i Sverige och utlandet. Medaljen, eller som de kallades vid den här tiden "Skådepenning" är ett typexempel på stormaktstidens uttryckssätt. Brons. 52 mm. 65.78 g. Hildebrand 81; Stenström 122. Kvalitet god 01


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbildid bärande rustning med mantel draperad. I omskriften står: "CAROLVS XI, D G REX SVECIAE". I harneskärmens avskärning gravörens monogram bestående av hans initialer "AK".


FRÅNSIDA
Ett stående lejon, representerande det kraftfulla Sverige, med sköld och trekronor till vänster. I omskriften återfinns den slagkraftiga devisen: "FORTITVDINE AC VIGILANTIA", som översätts till: "Genom (konungens) tapperhet och vaksamhet".