Gustav III - Ett frivilligt arbetshus inrättas 1773 - ett skakande tidsdokument - PRAKTEXEMPLAR - av Gustaf Ljungberger

15 000 kr

Gustav III - Ett frivilligt arbetshus inrättas 1773 - ett skakande tidsdokument - PRAKTEXEMPLAR
En riktigt läcker "skådepenning" i fantastisk ocirkulerad kvalitet med full satinglänsande guldskimrande präglingsglans. Brons, kvalitet 01/0, 27.84g, 42mm, graverad av Gustaf Ljungberger. Hildebrand 29var. Präglad med åtsida av HK 50 och frånsida av HK29. Ex. MISAB 29:798, Ex. samling Wachtmeister (Christineholm)


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "GUSTAVUS III, D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Gustav III, med Guds nåde Sveriges konung". Längs ned under bilden gravörens initialer "G L"


FRÅNSIDA
En grupp fabriksredskap och tillverkade produkter som långrock, vävnader, strumpor, garnhärvor, en igenknuten säck, lerkruka, karda mm, på planet gravörens initialer GL. I omskriften: "INOPIBUS MANUUM MERCEDE SUBLEVANDIS", i avskärningen texten: "D V MARTII MDCCLXXIII". Hela texten översatt lyder: "För att hjälpa de fattiga genom händernas arbete - Den 5 mars 1773"


Historisk bakgrund
Mer än 5 % av Sveriges befolkningen dog under 1773. Av dödsfallen kan 25 % kopplas till den rödsot/dysenteriepidemi som hade inleddes under året, och som kan kopplas samman med missväxten 1772–1773. Som en följd av detta initierads olika typer av hjälp till de fattiga, bla lät konung Gustav III inrätta ett arbetshus i Stockholm på Södermalm i hörnet av Götgatan och Högbergsgatan för att hjälpa de nödställda att komma i arbete och få inkomst till mat och husrum. Idag har få kännedom om de enorma umbäranden som befolkningan fick utstå och det rådde i stort sätt fritt fall för den fattiga delen av befolkningen, det fanns inget skyddsnät överhuvudtaget. Översatt till dagens svenska förhållanden (2021) när Pandemin skördat drygt 12.000 människors liv och närmast lamslagit samhället. Skulle vi drabbas av samma "effekt idag som 1773 motsvarar det ca 500.000 döda och på det viset är det lättare att förstå den enorma omfattning och påverkan på det gamla bondesamhället en hungersnöd fick. Medaljen utgör ett skakande tidsdokument!