Adolf Fredrik - 2 Mark 1771 - Kastmynt till konungens begravning - TOPPEXEMPLAR

19 500 kr

Adolf Fredrik - 2 Mark 1771 - Kastmynt till konungens begravning - TOPPEXEMPLAR
Ett vackert ocirkulerat exemplar med full lyster och präglingsglans bevarad. Ett perfekt centrerat och välpräglad exemplar med endast minimala märken av hantering. Ovanligt att hitta i denna höga kvalitet. Ett tillfälle för finsmakaren. Kvalitet 01, SMB 111, 9.73g