Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Gustav (III) förklaras myndig 1762 av Daniel Fehrman

4 500 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Gustav (III) förklaras myndig 1762 av Daniel Fehrman
Kronprins Gustav (III) förklaras myndig den 23 mars 1762 och avlägger trohetsed inför konungen. Ett praktexemplar med fin proveniens av en vacker och historiskt intressant silvermedalj. Medaljen i silver utdelades till samtliga riksdagsfullmäktige i regeringen. 15.41g, 35mm, Kvalitet 1+/01. Hildebrand 34


ÅTSIDA
Konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrikas bilder samt omskriften: "ADolphus FRIDericus ET LUDovica ULRica, Dei Gratia REX ET REGina SVECiae.", som i översättning lyder=Adolf Fredrik och Ulrika Eleonora, med Guds nåde konung och drottning av Sverige. Gravören Fehrmans initial "F" i halsavskärningen.


FRÅNSIDA
Inom lagerkrans på fyra rader texten: "GUSTAVo PRINCipi HAEReditario PRAETEXTA POSITA", som i översättning lyder=Till kronprins Gustav, sedan han blivit myndigförklarad. I omskriften texten= "SPES PATRIAE ET PARENTUM", som i översättning lyder=Sitt fosterlands och sina föräldrars hopp. Längst ned på frånsidan de romerska siffrorna "XVI" = 16. Kronprins Gustav (III) var endast 16 år då han myndigförklarades.