Kristina i Rom - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare av Giovanni Battista Guglielmada

6 500 kr

Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare av Giovanni Battista Guglielmada
Kristina i Rom. Tenn 25.9g, 39mm, Kungliga medaljer 195d, Hildebrand 118, kvalitet 01, Sällsynt


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst i knut i nacken ombundet med pärlsnöre, på bröstet ett rutformigt smycke. Bokstäverna G och B i hårslingorna. I omskriften: "CHRISTINA REGINA"


Frånsida
Jordglob visande gamla världens länder (Europa, Afrika, Asien) omslutet av ett band. Överst: "SVFFICIT". Översatt till svenska: "det är tillräckligt"