Albrekt av Mecklenburg 1364-1389 - Söderköping - Krönt S-brakteat

2 500 kr

Albrekt av Mecklenburg 1364-1389 - Söderköping - Krönt S-brakteat
SMB 293, Frösell 149, kvalitet c. 1+, 0.27g