Gustav II Adolf - Erövringen av Würzburg 1631 - EXTREMT SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Erövringen av Würzburg 1631
Efter segern vid Breitenfeld gällde det för Gustav Adolf att säkra de vunna positionerna. Eftersom Sachsen hade åtagit sig att försvara Oderlinjen kunde svenska truppavdelningar under Johan Banér och Åke Tott avdelas för att försvara Elbelinjen. Någon omedelbar risk för en offensiv från Tillys sida fanns inte. Gustav Adolf kunde därför med huvudarmén ytterligare utvidga och stärka sin ställning, samtidigt som han förlade den till länder som ännu inte hade härjats av kriget och där försörjningsmöjligheterna alltså var goda. Genom erövringen av Würzburg i början av oktober 1631 behärskade svenskarna Mainlinjen. I Würzburg förvandlades hela altaruppsatsen från Marienbergs kyrka till dukater och riksdalrar att användas som sold till trupperna och biblioteket fördes till Uppsala. Framryckningen fortsatte därefter längs Main. Staden Mainz, som hade ett viktigt strategiskt läge vid övre Rhen, kapitulerade. Rika förråd föll i svenskarnas händer och trupperna förlades i vinterkvarter i trakten.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR - Det bästa kända exemplaret
Ett synnerligen vackert praktexemplar av en historiskt signifikant krigsmedalj till Gustav II Adolfs seger och erövring av Würzburg 1631. Hildebrand skriver i sin bok att medaljen troligen utgavs till den anledningen och frånsidans inskription och motiv förstärker det intrycket. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast två bronsexemplar noterats. Utöver det här utbjudna exemplaret ingick medaljen i friherre Bondes samling som såldes i ett samarbete mellan Künker och Ulf Nordlind i Osnabrück 2008 på auktion 145 med objektsnummer 7044. Bondes exemplar var dock betydligt sämre, med skador och utan hänganordning. Medaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett silverexemplar ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 76. Det här utbjudna bronsexemplar är sålunda det andra av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Okänd gravör. Kvalitet 1+/01++, RRR, 84.65g, 65mm. Hildebrand 77.


Åtsida
Konungens högervända, lagerkransade bröstbild, iklädd manteldraperat harnesk. Nedanför i en ram årtalet: "M. DC. XXXI.". I omskriften: "GVSTAWS. ADOLPH'. D. G. SVECOR. GOTH. VVANDAL. REX." Kring kanten på båda sidor en pärlring.


Frånsida
En kvinna (Rättvisan), iklädd antik dräkt, stående på en fotställning med flammande svärd i högra- och vågen i vänstra handen. Nedanför till vänster, ligger fallna krigare med nedlagda vapen. Till höger magistratspersoner på knä, där den främste överlämnar staden Würzburgs nycklar. I omskriften: "PARCIT. SVBIECTIS. DEBELLATVRA. SVPERBOS" och i  avskärningen: "IVSTITIA. INMOBILI". Kring kanten på båda sidor en pärlring. Hela texten översatt lyder: "Hon skonar dem hon underlagt sig, för att nedslå dem som är övermodiga. - Med orubblig rättvisa".

x