Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719

9 750 kr

Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, med harnesk under rocken. I omskriften: "CAROLVS•XII.REX SVEC.NAT.1682.D.17.IVN.MORT.A.1718."


Frånsida
Ett dödat lejon ligger på marken och vid dess sida ett svärd. I omskriften: "DER GROSSE NORDEN HELD DVRCH EINE KVGEL" och i avskärningen: "FÄLLT• / FRIEDRICHSHALL• / IN NORVVEG. / D.11.DEC."