Pfalziska tronföljdskriget - Frankrike anfaller Sveriges arvsländer i Pfalz och avslutas under Karl XII 1697 med freden i Rijswijk

19 500 kr

Pfalziska tronföljdskriget - Frankrike anfaller Sveriges arvsländer i Pfalz och avslutas under Karl XII 1697 med freden i Rijswijk
Nioårskriget, var ett krig 1688-1697 mellan Frankrike å ena sidan och den augsburgska ligan ("stora alliansen" efter 1689) bestående av Nederländerna, England, Tysk-romerska riket, Spanien, Sverige och Savojen å den andra. Det ändades genom freden i Rijswijk den 20 september 1697, där den franske kungen Ludvig XIV tvingades erkänna Vilhelm av Oranien som engelsk kung och avstå områden öster om Rhen, däribland städerna Freiburg im Breisgau, Breisach och Philippsburg (men fick behålla Strasbourg), till Tysk-romerska riket. 


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett tekniskt ocirkulerat prakttexemplar med full underbar präglingsglans, endast några obetydliga märken av hantering och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett silverexemplar och ett bronsexemplar noterats. Medaljen saknades i friherre Bondes samling och saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett silverexemplar ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 367 (kvalitet 01). Det här utbjudna tennexemplaret är sålunda det andra av mig kända i privata samlingar enligt ovanstående statistiska källor. Okänd gravör. Kvalitet 01/0, RR, 34.64g, 50 mm. Hildebrand 92.


Åtsida
En kraftfull sovande lejonhane ligger ovanpå en sädeskärve med öppna vakande ögon. I bakgrunden plockar en tupp sädeskorn ut kärven. Lejonet representar den svenska militären som vaktar vasaättens (sädeskärven) domäner medan den aggressiva franska armen försöker plocka åt sig delar av Sveriges arvsrike Pfalz. Tuppen är en klassisk symbol för Frankrike. En synnerligen intressant komposition som på ett symbioliskt sätt illustrerar maktkampen mellan Frankrike och Sverige. I omskriften: VIGILI NIMIVM NE CREDE SOPORI" som översatt lyder: "Tro inte för mycket på en vakande sömn".


Frånsida
Text på åtta rader mellan ett övre och ett undre ornament: "TRAU NICHT DEM APPETIT, DIE KÖRNER AUS ZU PICKEN ES KONTE DIR DIE LUST. IN EINER KLAU ERSTICKEN", som översatt lyder: "Lita inte på ditt begär att plocka fram korn. Det kunde leda till att din lust blev kvävd i en klo".


Randskrift
Denna medalj är präglad med respektive utan randskrift, detta exemplar har följande randskrift: "TRAU NICHT DEM SCHLAF HIER LIEGT KEIN SCHAF", som översatt lyder: "Lita  inte på sömnen. Här ligger inget får"