Karl XV - Konungens död 1872 - Ett vackert exemplar av en pampig silvermedalj graverad av Lea Ahlborn

5 000 kr

Karl XV - Konungens död 1872
Ett vackert exemplar av en pampig medalj utgiven med anledning av konung Karl XV:s död 18 september 1872. Graverad av Lea Ahlborn. SKM 28b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 24. Silver, 56mm, 76.54g. Kvalitet 1+/01+.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften: ""CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE". Som i översättning lyder=Karl XV, Sveriges och Norges konung.Frånsida
På ett rutat golv står två stycken kolonner med en kub mellan sig, på vilken det ligger en ordförandeklubba och en palmkvist. På kubens framsida ett G i en dubbel triangel med en låga i vardera vinkel. På golvet ligger frimurareverktyg; murslev, vinkelhake, vattenpass och passare. Två korslagda svärd ligger också på golvet. I omskriften:
"LABOREM CUM PALMA MUTAVIT" och i avskärningen på fyra rader: "AETERNAE MEMORIAE / MAG. SUPR. ET S. V. DEFUNCTI / LIB. FR. MUR. PROV. IX / MDCCCLXXII.". Som i översättning lyder=Han har utbytt den jordiska mödan mot segerpalmen - Från nionde provinsens frimurare 1872 åt det oförgängliga minnet av sin avlidne höge mästare och styresman.