Karl XV - 4 Riksdaler riksmynt 1870 - Vackert exemplar

7 500 kr

Karl XV - 4 Riksdaler riksmynt 1870 - Vackert exemplar
Kvalitet cirka 01, obet. märke på fs kant. SMB 13