Erik XIV - 1 Mark 1564 - Krona med 5 kronbågar - Ett mynt med härligt metallisk plants

19 800 kr

Erik XIV - 1 Mark 1564 - Krona med 5 kronbågar
Ett mynt med härligt metallisk plants, utan sedvanlig porösitet. Fin bottenlyster. Kvalitet 1+/01, SMB 34