Gustav II Adolf - 1 Kreutzer 1632 - Tilltalande exemplar

13 500 kr

Gustav II Adolf - 1 Kreutzer 1632 - Tilltalande exemplar
Ett sällsynt och historiskt mycket intressant mynt. Mynten präglades med avsikt att sättas i cirkulation i Tyskland under 30-åriga kriget. Detta exemplar har jämna fina ytor, viss råhet och svaghet i utpräglingen men på det hela taget ett mycket trevligt exemplar. En mynttyp som mycket sällan bjuds ut till salu! SMB 299, kvalitet 1+, 18.35g, 36.20mm


Mer om Kreutzermynten
År 1632, mitt under trettioåriga kriget, beslutade Gustav II Adolf att låta slå kreutzermynt för cirkulation i Tyskland. Detta var kanske en del av hans krigsstrategi, men huvudorsaken var att göra den svenska kopparexporten lönsam. Inför produktionsstarten, som skulle ske både i Säter och Nyköping, bestämdes att man skulle få ut 6400 kreutzermynt ur ett skeppund koppar, vilket ger en myntvikt av 21,2 g. Det fastställdes också att 90 kreutzermynt skulle motsvara 1 riksdaler, vilket innebar ett kopparpris på 71 riksdaler per skeppund. Vid den aktuella tiden låg kopparpriset på cirka 45 riksdaler per skeppund, så kungen hade höga förväntningar på sina kreutzermynt.


Planen var att mynta 8.000 skeppund koppar, och präglingen skulle ske med valsverksteknik. Det visade sig dock vara svårare än väntat att avsätta mynten på den tyska marknaden. Projektet avbröts, men då hade redan mer än hälften av den planerade mängden producerats – drygt 26 miljoner kreutzermynt hade präglats. Trots detta gav kreutzermynten ett gott ekonomiskt resultat. När mynten såldes som kopparskrot i slutet av 1632 hade kopparpriset stigit till 75 riksdaler per skeppund, vilket var högre än förväntningarna.


Eftersom kreutzermynten var avsedda för den tyska marknaden, hade stränga direktiv utfärdats om att inga sådana mynt skulle nå allmänheten i Sverige. Men på något sätt lyckades folk lägga beslag på några kreutzermynt. I ett memorial från Kammarkollegiet daterat den 27 juli 1632 står det:

"Man förnimmer och att creutzermynt begynner vanka ibland folket, 
hvarföre man ock Ståthållaren derom tillskrifvit hafver, 
folket att åtvarnas för det straff derefter följer"

Idag kan vi bara uttrycka vår tacksamhet över människornas ohörsamhet gentemot påbudet, så att några av kreutzermynten räddades undan förgängligheten.


x