Karl XI - Mycket sällsynt 4 Mark 1664 - Liten kungakrona & krontyp 1 - RRR

34 500 kr

Karl XI - Mycket sällsynt 4 Mark 1664 - Liten kungakrona & krontyp 1 - RRR
Karl XI:s tidiga 4-marker är klart underskattade och är mycket sällan utbjudna till salu.. Mynten är notoriskt svaga och flackt utpräglade. Att hitta ett mynt i högre kvalitet än 1+ är synnerligen ovanligt. Det här utbjudan exemplaret har liten kungakrona och sveakronor av krontyp 1 (ny indelning enligt SVERIGES MYNTBOK 995-2022). Jag har kännedom om totalt fem exemplar i privat ägo med liten krona inklusive det här utbjudna. Detta exemplar är ca 1+, med bröstharneskens ornamentering fullt tydlig. Enda anmärkningen på detta sällsynta objekt är en obetydlig insristning i frånsidans fält. Silver, 20.15g, 40.68mm.


Följande exemplar är fn. kända:

1. Det här utbjudna
2. Ex MISAB 2018:web11:60, kv. 1?/1, varit hängd och kraftigt misshandlat
3. Ex Törngren, SPINK 2000, nr 850, kv. 1+, pluggat hål
4. Ex. Ekström, Ahlström aukt. 2001:63:483, kv 1/1+
5. Ex. Ahlström auktion 1977:14:128, kv. 1+