Johan III - Daler 1573 - Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med full präglingsglans

49 500 kr

Johan III - Daler 1573
Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med full präglingsglans. Obetydligt delvis svagt utpräglat. Kvalitet 01. SMB 13, 28.27g, Ex. Sten Torstensson

x