Sverige, Fredrik I - Kungahusets ära och lycka 1723 av J.C. Hedlinger

17 900 kr

Sverige, Fredrik I - Kungahusets ära och lycka 1723 av J.C. Hedlinger
Ett av Hedlingers främsta arbeten utfört och signerad 1723/C.H. En stor och pampig medalj med Fredrik I:S och Ulrika Eleonoras bröstbilder på åtsidan. På frånsidan avbildas i omkretsen elva regenter från Gustav Vasa till Fredrik I. I centrum konungens bild varunder årtalet 1723 och C.H. Kvalitet 1+/01, mindre märken. 93.85g, 62mm. Hildebrand 28