Staden Augsburg öppnar sina portar för konungen den 14 april 1632 av Daniel Sailer - MYCKET SÄLLSYNT - RR

29 500 kr

Staden Augsburg öppnar sina portar för konungen  den 14 april 1632 av Daniel Sailer - MYCKET SÄLLSYNT - RR
En mycket stor och pampig historiskt signifikant tennmedalj i vackert tekniskt ocirkulerat skick med full lyster. Samtliga kända exemplar är präglade med spruckna stampar, vilket manifestrerar sig som små åsar på åt- och frånsidan.. Mycket sällsynt. RR. Graverad av Daniel Salier. Hildebrand 69, kvalitet 01/0, 88.40g, 75mm.  Åtsida
Augsburgs symbol, kotten i centrumbestående av tretton små sköldar. På var sida dubbelt GA-monogram samt inskrift: "POST NV BI LA PHOEBVS / Crescit et 1632 florescit" som översatt lyder: "Efter molnigt väder solsken - Den växer och blomstrar".


Frånsida
Planritning över Augsburg, överst ett veckat band med text och Sveriges stora krönta riksvapen samt inskrift: "GVSTAVA. ET. AVG VSTA. CAPVT RELIGIONIS ET. REGIONIS" som översatt lyder: "Gustava och Augusta, religionens och regionens centrum"