Kristina, 4 Mark 1638 med stor krage - Sällsynt

19 900 kr

Kristina, 4 Mark 1638 med stor krage - Sällsynt
Ett trevligt exemplar, med fin originalton och bevarad präglingsglans runt upphöjda partier och bokstäver. Frånsidan sedvanligt något svagpräglad om med plantsrispor. 4 Marken förekommer i två varianter, dels med liten krage och dels med stor krage. I min värderingsbok har jag satt samma pris på varianterna, dock är varianten med stor krage (här utbjuden) den sällsyntare av dessa två. SMB 76, kvalitet ca 1+ (#884)

x