Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Gustav (III) förklaras myndig 1762 av Daniel Fehrman - PRAKTEXEMPLAR - Ex. Bonde

11 950 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Gustav (III) förklaras myndig 1762 av Daniel Fehrman - PRAKTEXEMPLAR - Ex. Bonde
Kronprins Gustav (III) förklaras myndig den 23 mars 1762 och avlägger trohetsed inför konungen. Ett praktexemplar med fin proveniens av en vacker och historiskt intressant silvermedalj. Medaljen i silver utdelades till samtliga riksdagsfullmäktige i regeringen. 16.23g, 35mm, Kvalitet 01/0. Praktexemplar. Ex. Bonde. Hildebrand 34


ÅTSIDA
Konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrikas bilder samt omskriften: "ADolphus FRIDericus ET LUDovica ULRica, Dei Gratia REX ET REGina SVECiae.", som i översättning lyder=Adolf Fredrik och Ulrika Eleonora, med Guds nåde konung och drottning av Sverige. Gravören Fehrmans initial "F" i halsavskärningen.


FRÅNSIDA
Inom lagerkrans på fyra rader texten: "GUSTAVo PRINCipi HAEReditario PRAETEXTA POSITA", som i översättning lyder=Till kronprins Gustav, sedan han blivit myndigförklarad. I omskriften texten= "SPES PATRIAE ET PARENTUM", som i översättning lyder=Sitt fosterlands och sina föräldrars hopp. Längst ned på frånsidan de romerska siffrorna "XVI" = 16. Kronprins Gustav (III) var endast 16 år då han myndigförklarades.


Jag erbjuder även upp till 24-månaders räntefri delbetalning, kontakta mig för mer information!

x