Olof Skötkonung ca 995-1022, Sigtuna Penning - Sveriges första myntningsperiod - Long Cross - Mycket sällsynt

31 500 kr

Olof Skötkonung ca 995-1022, Sigtuna Penning - Sveriges första myntningsperiod - Long Cross - Mycket sällsynt
Ett karakteristiskt mynt av en sk Long Cross typ med vänstervänt porträtt. Myntet ingår i Brita Malmers kedja nr 119 med åtsidestamp 357 och frånsidestamp 1325. Kvalitet 1/1+, 1.42g, Malmer 9.357.1325, Mycket sällsynt


Myntet ingår i den grupp av mynt som  troligtvis präglades  något senare under Olof Skötkonungs regeringstid i Sigtuna. Inskrifterna är barbariserade och består av bokstäver eller bokstavsliknande tecken som ej kan uttydas direkt till namn eller ort. Myntet  uppvisar alla karakteristika på att attribueras till Sigtuna. Den här typen grupperas under Olofs sk O-typ där det även finns flertalet säkra kopplingar till Sigtunas. Gruppen har fått sitt namn efter den på åtsidan inledande bokstaven och skulle med viss inspiration kunna utgöra första bokstaven i konungens namn "OLOF". Hela omskriften kan även den med normal inspiration tolkas som en Sigtunaprägling och Olof Skötkonung, bokstäverna i hans namn återkommer med repetition. Så här är bokstäverna inpunsade i stampen: "OLPDIOEL+OLCI". Både i början och slutet av omskriften påbörjas hans namn med OL. Det normala för mynt från Sigtuna är att åtsidans omskrift inleds med +, dock inte så på O-stilen där + sätts in i mitten av omskriften.


På frånsidan påbörjas omskriften som sig bör med ett + och följs av en serie bokstäver "+ʘI CP Oи• CDI"

Myntgravörerna som var verksamma vid den senare periodens myntframställning var helt klart analfabeter och kopierade förlagorna efter bästa förmåga. Givetvis var även de tidigare Olofmynten av CRVX och Long Cross, även de delvis "förvirrade" eller felaktigt kopierade efter förlagorna, bokstäverna var delvis upp och ned eller omvända samt referens till OLOFA REX ANCOL förekommer, dvs Olof kung i England...


På Long Cross typerna med läsliga åtsideinskrifter förekommer även här svårtolkade kombinationer som tex OLAFI XREX AS eller OLAFI RX ON OA... 


Det här utbjudna exemplaret uppvisar flera karakteristiska drag för de vikingatida mynten, dels har de ett antal sk testmärken, där silvrets lödighet i myntet testats genom att hacka i myntet med en knivspets. Dessutom har man böjt myntet något. även detta för att testa om det är silver och därmed böjligt och smidigt. Detta är typiska tecken på de misstänksamma handelsmännen från vikingatiden och de ger oss också en intressant vy in i den vikingatida handelsvärlden.