Kristina - Drottningens lysande och makalösa snillegåvor - Karlsteens 2:a regentlängd

3 500 kr

Kristina - Drottningens lysande och makalösa snillegåvor
Kvalitet 01/0, brons, 12.9g, 27mm, Hildebrand 102, Karlsteens 2:a regentlängd


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst med pärlsnöre. I omskriften: "CHRISTINA • REGINA •"


Frånsida
En strålande sol med ansiktet på centrumlinjen, inskrift överst: "NEC • FALSO • NEC • ALIENO •" som kan översättas till: "Varken falskt eller främmande."